NGÔN NGỮ: English
Hotline: 0914.929.086
Tư vấn luật trực tuyến:
           

Tư vấn luật doanh nghiệp >> Đăng ký kinh doanh

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Thành lập chi nhánh Công ty là một trong những nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp khi doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường, địa bản kinh doanh. Để đáp ứng nhu cầu đó Công ty luật Vietlink đã tập trung đẩy mạnh dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trong đó có dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty
Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty gồm
Tư vấn về điều kiện và hồ sơ liên quan đến thành lập chi nhánh:
    Hồ sơ thành lập chi nhánhdoanh nghiệp tư nhân:
    - Thông báo lập chi nhánh;
    - Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
    - Bản sao Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh;
    - Bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;
    - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
    Hồ sơ thành lập chi nhánh Công ty TNHH một thành viên:
    - Thông báo lập chi nhánh;
    - Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu công ty;
    - Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
    - Bản sao Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh;
    - Bản sao lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;
    Hồ sơ thành lập chi nhánh Công ty TNHH hai thành viên:
    - Thông báo lập chi nhánh;
    - Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên đối;
    - Biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng thành viên;
    - Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
    - Bản sao Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh;
    - Bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề;
    Hồ sơ thành lập chi nhánh của Công ty cổ phần:
    - Thông báo lập chi nhánh;
    - Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh;
    - Biên bản họp về việc lập chi nhánh;
    - Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
    - Bản sao Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh;
    - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề.
Tư vấn pháp luật của Văn phòng luật sư Vietlink gồm:
- Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh;
- Tư vấn các quy định của pháp luật doanh nghiệp; tư vấn cơ cấu, tổ chức quản lý và hoạt động của Chi nhánh công ty;
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh Công ty, quý khách vui lòng liên hệ với  Công ty luật Vietlink.


Gửi Yêu Cầu
 
 
 

Thành lập công ty trọn gói

Thành lập công ty trọn gói với mức phí 930.000 đồng bao gồm các nội dung

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH

Công ty luật Vietlink chuyên tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tư vấn chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Công ty luật Vietlink gồm: tư vấn điều kiện thành lập công ty, tư vấn và soạn thảo hồ sơ

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhâp doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập

Tư vấn quản trị doanh nghiệp, xây dựng quy chế

Với nhiều năm kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, tư vấn quản trị doanh nghiệp, đội ngũ Luật sư tư vấn tại Công ty luật Vietlink

Tư vấn tách công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Công ty luật Vietlink cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, Quý khách có nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Tư vấn chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty luật Vietlink nhằm giúp khách hàng

Tư vấn chia doanh nghiệp

Công ty luật Vietlink cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp cho quý khách

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH

Luật sư tư vấn tại Công ty luật Vietlink chuyên tư vấn chuyển đổi loại hình công ty, tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH

Thành lập công ty TNHH hai thành viên

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH tại Công ty luật Vietlink gồm: tư vấn điều kiện thành lập công ty, tư vấn và soạn thảo hồ sơ

Tư vấn hợp nhất công ty

Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một

Thành lập công ty TNHH

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH tại Công ty luật Vietlink gồm: tư vấn điều kiện thành lập công ty, tư vấn và soạn thảo hồ sơ

Thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên

Chi nhánh Công ty là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng hoạt động của Doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền

Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán công ty, chuyển nhượng dự án không chỉ cho khách hàng là công ty trong nước mà còn cả các công ty nước ngoài