NGÔN NGỮ: English
Hotline: 0914.929.086
Tư vấn luật trực tuyến:
           

Tư vấn luật doanh nghiệp >> Giấy phép lao động

NHỮNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP, TỔ CỨC NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI?

Những Doanh nghiệp, tổ chức sau đây được sử dụng lao động là người nước ngoài:
- Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư;
- Các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam;
- Văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế;
- Các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; tổ chức phi chính phủ;
- Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
- Các cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập;
- Văn phòng dự án nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam;
- Văn phòng điều hành của bên hợp danh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;
- Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
- Các doanh nghiệp, tổ chức nói trên sau đây gọi chung là người sử dụng lao động.
- Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.”
 Để được tư vấn cụ thể, quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty luật Vietlink để biết thêm thông tin chi tiết.

Gửi Yêu Cầu
 
 
 

Giấy phép lao động cho người nước ngoài vào thực hiện hợp đồng

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép lao động với người nước ngoài làm việc để thực hiện các hợp đồng tại Công ty luật Vietlink.

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Theo quy định của pháp luật về lao động thì Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên bắt buộc phải có Giấy phép lao động

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động, quý khách cần chuẩn bị các tài liệu sau:

Những loại hình doanh nghiệp, tổ cức nào được sử dụng lao động nước ngoài?

Những Doanh nghiệp, tổ chức sau đây được sử dụng lao động là người nước ngoài:

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tổ chức phi chính phủ

Công ty luật Vietlink tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động với người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam

Gia hạn giấy phép lao động

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì khai niệm “Gia hạn giấy phép lao động” đã được bãi bỏ và thay vào đó là khai niệm “Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì khai niệm “Gia hạn giấy phép lao động” đã được bãi bỏ và thay vào đó là khai niệm “Cấp lại giấy phép lao động”

Thủ tục cấp mới giấy phép lao đông

Tư vấn pháp luật lao động là một lĩnh vực chuyên sâu của đội ngũ luật sư tư vấn tại Công ty luật Vietlink, trong đó bao gồm cả tư vấn pháp luật về lao động cho người nước ngoài.

Các thủ tục cần thiết phải làm khi xin cấp giấy phép lao động

Để thực hiện thủ tục xin cấp giây phép lao động, người lao động nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài