NGÔN NGỮ: English
Hotline: 0914.929.086
Tư vấn luật trực tuyến:
           

CỘNG SỰ

CỐ VẤN PHÁP LÝ NGUYỄN KIM PHƯƠNG

Cố vấn pháp lý Nguyễn Kim Phương
  • Tel:
    024.3769.0339
  • Mobile:
    0904.348.669
  • Email:
    hanoi@vietlinklaw.com

Ông Nguyễn Kim Phương là cố vấn tại luật Vietlink. Trước khi gia nhập Vietlink, ông Phương đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Tổng cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, Ông đã được bổ nhiệm làm Chuyên viên cao cấp, Giám đốc – Vụ trưởng, Trung tâm dữ liệu, thông tin và thống kê thi hành án dân sự, Ông đã từng kinh qua công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về thi hành án.Với bề dày hơn 20 năm giữ các vị trí quan trọng trong Bộ Tư pháp, ông Phương đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp và thi hành án dân sự, thương mại, kinh tế và đây cũng là lĩnh vực tư vấn chuyên sâu của ông tại Vietlink. Hiện nay ông Phương đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm là Thừa phát lại và là thành viên tại Văn phòng Thừa phát lại Ba Đình, Hà Nội.

Gửi Yêu Cầu
 
 
 

CỘNG SỰ

Luật sư Trần Văn Long

Tel:
024.3769.0339
Mobile:
0914.929.086
Email:
longtv@vietlinklaw.com

Luật sư Nguyễn Quyết Thắng

Tel:
024.3769.0339
Mobile:
0983836589
Email:
thangnq@vietlinklaw.com

Luật sư Nguyễn Văn Xuân

Tel:
024.3769.0339
Mobile:
0912.492.815
Email:
hanoi@vietlinklaw.com

Cố vấn pháp lý Nguyễn Kim Phương

Tel:
024.3769.0339
Mobile:
0904.348.669
Email:
hanoi@vietlinklaw.com

Luật sư Nguyễn Đức Quân

Tel:
024.3769.0339
Mobile:
0904.109.885
Email:
quannd@vietlinklaw.com

Luật sư Lương Tuấn Tú

Tel:
024.3769.0339
Mobile:
0904.046.288
Email:
hanoi@vietlinklaw.com