NGÔN NGỮ: English
Hotline: 0914.929.086
Tư vấn luật trực tuyến:
           

Tiền phúng viếng có được coi là di sản thừa kế không?

Sau khi bố tôi mất, ba anh em chúng tôi chia tài sản theo di chúc. Tuy nhiên, anh em chúng tôi vẫn còn tranh chấp về số tiền phúng viếng khá lớn sau đám tang.
Anh trai cả cho rằng anh là người chịu trách nhiệm thờ cúng nên tiền đó thuộc về anh, còn chúng tôi cho rằng đó là tài sản thừa kế nên phải chia đều. Tôi muốn biết tiền phúng viếng có phải là tài sản thừa kế không?
Nguyễn Xuân Trung

Tin khác