NGÔN NGỮ: English
Hotline: 0914.929.086
Tư vấn luật trực tuyến:
           

Các trường hợp phải xin cấp giấy phép lao động

Hiện nay số lượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khá lớn. Tuy nhiên do hiểu biết pháp luật chưa đầy đủ, nên nhiều trường hợp bị trúc xuất hoặc cấm làm việc tại Việt Nam. Những trường hợp sau đây phải xin giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam Căn cứ Điều 133 luật lao động sửa đổi 2011 quy định:
- Người nước ngoài làm việc thường xuyên cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có giấy phép lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam cấp.
- Người nước ngoài lao động tại Việt Nam được hưởng các quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người  nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn trên 03 tháng thì phải có giấy phép lao động.
Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam mà chưa được cấp giấy phép lao động thì phải làm thủ tục để đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này. Nếu người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Công an ra quyết định trục xuất khỏi Việt Nam theo quy định của pháp luật

Tin khác