NGÔN NGỮ: English
Hotline: 0914.929.086
Tư vấn luật trực tuyến:
           

Tư vấn luật doanh nghiệp >> Dịch vụ tư vấn thuế

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp đòi hỏi những yêu cầu cao về nhân sự và kinh phí.Hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động
Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, Dịch vụ kế toán thuế của chúng tôi cung cấp Dịch vụ trọn gói sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế một cách chuyên nghiệp và tin cậy.          
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói bao gồm các hạng mục sau:          
- Kê khai thuế và nộp báo cáo thuế hàng tháng;
- Kê khai, nộp báo cáo và quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
- Hạch toán và lập sổ sách kế toán;
- Lập báo cáo tài chính và  quyết toán thuế.
Dịch vụ hoàn thiện sổ sách, báo cáo tài chính
Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi nhưng có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống sổ sách kế toán  trong một hoặc nhiều năm tài chính.            
Nội dung dịch vụ :
- Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán
- Hạch toán và lập sổ sách kế toán
- Lập báo cáo tài chính / Nộp bổ sung báo cáo tài chính
- Hỗ trợ giải trình hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế doanh nghiệp
Dịch vụ gián sát kế toán
Áp dụng đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn có bộ máy kế toán tại doanh nghiệp, có nhu cầu giám sát thường xuyên hoạt động tài chính kế toán để đảm bảo tính chính xác và minh bạch khách quan.  
Nội dung dịch vụ gồm:
- Định kỳ hàng tháng kiểm soát  hệ thống sổ sách, số liệu kế toán, báo cáo thuế;
- Tư vấn điều chỉnh số liệu kế toán theo đúng pháp luật và có lợi cho doanh nghiệp;
- Tư vấn quản lý giám sát về  tài chính kế toán nội bộ;
- Hỗ trợ giải trình khi quyết toán thuế doanh nghiệp. 

Gửi Yêu Cầu
 
 
 

Dịch vụ kê khai và tư vấn thuế

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế luôn là vấn đề phức tạp và khó chịu nhất đối với doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật thuế VAT, Thuế Thu Nhập cá nhân, doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đều gắn liền với thuế VAT (Thuế giá trị gia tăng), việc sử dụng hóa đơn, kê khai hóa đơn

Dịch vụ kế toán thuế

Duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp đòi hỏi những yêu cầu cao về nhân sự và kinh phí

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp