NGÔN NGỮ: English
Hotline: 0914.929.086
Tư vấn luật trực tuyến:
           

Tư vấn luật doanh nghiệp >> Dịch vụ tư vấn thuế

DỊCH VỤ KÊ KHAI VÀ TƯ VẤN THUẾ

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế luôn là vấn đề phức tạp và khó chịu nhất đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải bỏ ra nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế.
Để hỗ trợ quý doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thuế, đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật thuế, chi phí thuế giảm đến mức tối thiểu, Chúng tôi hân hạnh gửi tới quý doanh nghiệp Dịch vụ kê khai thuế và tư vấn thuế.
Nội dung công việc kê khai và tư vấn thuế của chúng tôi sẽ bao gồm:
- Tư vấn về lập hóa đơn, chứng từ kế toán;
- Tư vấn về kê khai, báo cáo các loại thuế;
- Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế VAT;
- Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu  ....,
- Tư vấn về các điều kiện, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế;
- Kiểm tra, tư vấn về sự phù hợp của các chứng từ sử dụng để hạch toán kế toán;
- Tư vấn về hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế
- Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với các quy định của  pháp luật thuế;
- Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và gỉai trình với cơ quan thuế..
Dịch vụ tư vấn thuế do chúng tôi cung cấp sẽ đảm bảo quyền lợi của quý doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Gửi Yêu Cầu
 
 
 

Dịch vụ kê khai và tư vấn thuế

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế luôn là vấn đề phức tạp và khó chịu nhất đối với doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật thuế VAT, Thuế Thu Nhập cá nhân, doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đều gắn liền với thuế VAT (Thuế giá trị gia tăng), việc sử dụng hóa đơn, kê khai hóa đơn

Dịch vụ kế toán thuế

Duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp đòi hỏi những yêu cầu cao về nhân sự và kinh phí

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp