NGÔN NGỮ: English
Hotline: 0914.929.086
Tư vấn luật trực tuyến:
           

Tư vấn luật doanh nghiệp >> Dịch vụ tư vấn thuế

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ VAT, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP

Các doanh nghiệp đều gắn liền với thuế VAT (Thuế giá trị gia tăng), việc sử dụng hóa đơn, kê khai hóa đơn để xác định giá trị VAT đầu vào, cân đối đầu ra để nộp thuế theo đúng các quy chuẩn của Pháp luật là việc làm thường xuyên liên tục, đôi khi có rất nhiều sai xót nhầm lẫn dẫn đến mất thời gian công sức. Vì lẽ trên Vietlink đã đưa ra gói dịch vụ tư vấn liên quan đến luật thuế bao gồm:
- Tư vấn pháp luật liên quan đến các loại thuế: Thuế giá trị gia tăng (thuế VAT), Thu nhập cá nhân, Thu nhập Doanh nghiệp...
- Tư vấn các vấn đề liên quan: Kê khai, nộp thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế…

Gửi Yêu Cầu
 
 
 

Dịch vụ kê khai và tư vấn thuế

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế luôn là vấn đề phức tạp và khó chịu nhất đối với doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật thuế VAT, Thuế Thu Nhập cá nhân, doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đều gắn liền với thuế VAT (Thuế giá trị gia tăng), việc sử dụng hóa đơn, kê khai hóa đơn

Dịch vụ kế toán thuế

Duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp đòi hỏi những yêu cầu cao về nhân sự và kinh phí

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp