NGÔN NGỮ: English
Hotline: 0914.929.086
Tư vấn luật trực tuyến:
           

Tư vấn luật doanh nghiệp >> Tư vấn và soạn thảo hợp đồng

DICH VU TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng yêu cầu Luật sư tư vấn, soạn thảo phải có kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan cũng như thực tiễn hoạt động trong nhiều lĩnh vực. 
Luật sư tư vấn hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của khách hàng trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro, thay đổi có thể xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với thực tiễn của khách hàng cũng như các quy định của pháp luật.
Dịch vụ tư vấn hợp đồng của chúng tôi giải quyết những vấn đề mà khách hàng có thể gặp phải trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:
- Tư vấn pháp luật liên quan tới lĩnh vực hợp đồng đề cập.
- Tư vấn hợp đồng đã ký kết, phân tích rủi ro và thẩm định hợp đồng, thỏa thuận trước khi ký kết, sau khi ký kết.
- Soạn thảo hợp đồng, rà soát các dự thảo hợp đồng, thỏa thuận trước khi ký kết theo yêu cầu.
- Tư vấn, đại diện theo ủy quyền tham gia thương lượng, đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác.
- Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng: đại diện tham gia thương lượng, đàm phán giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng; đại diện giải quyết tranh chấp tại cơ quan tòa án, trọng tài.
- Biên dịch, phiên dịch các văn bản hợp đồng và hồ sơ pháp lý liên quan.
- Các dịch vụ tư vấn khác có liên quan đến hợp đồng.
Các lĩnh vực hợp đồng mà Công ty luật Vietlink soạn thảo và tư vấn luật thường xuyên gồm:
- Lĩnh vực phân phối: hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác thương mại, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhượng quyền thương mại
- Xúc tiến thương mại: hợp đồng tài trợ, hợp đồng quảng cáo
- Logistic: hợp đồng vận tải, hợp đồng giao nhận, hợp đồng cho thuê kho bãi
- Bất động sản: hợp đồng chuyển nhượng dự án, hợp đồng thuê/cho thuê, hợp đồng môi giới, hợp đồng quản lý, hợp đồng hợp tác kinh doanh
- Xây dựng: hợp đồng thiết kế, hợp đồng thi công, hợp đồng tư vấn quản lý dự án, hợp đồng tổng thầu, hợp đồng giải phóng mặt bằng
- Tài chính: hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp đồng vay và cho vay
- Doanh nghiệp: hợp đồng góp vốn thành lập công ty, hợp đồng ủy thác quản lý vốn, hợp đồng sáp nhập, hợp đồng tách, hợp đồng chia doanh nghiệp, hợp đồng liên doanh, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn, mua bán doanh nghiệp.
- Lao động: hợp đồng lao động, thỏa thuận bảo mật, thỏa thuận không cạnh tranh, hợp đồng đào tạo, tuyển dụng nhân sự
- Sở hữu trí tuệ: hợp đồng li xăng, hợp đồng chuyển giao công nghệ
Để được tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty luật Vietlink.

Gửi Yêu Cầu
 
 
 

Dich vu tư vấn hợp đồng

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng yêu cầu người tư vấn, soạn thảo phải có kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng

Công ty luật Vietlink với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn am hiểu pháp luật, thành thạo kỹ năng và giàu kinh nghiệm đàm phán