NGÔN NGỮ: English
Hotline: 0914.929.086
Tư vấn luật trực tuyến:
           

Tư vấn luật doanh nghiệp >> Tranh tụng vào giải quyết tranh chấp

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp là một dạng tranh chấp khá phổ biến hiện nay đối với doanh nghiệp. Do vậy, giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp là vấn đề nhiều doanh nghiệp quan tâm. Nhận thức được điều này Công ty luật Vietlink cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp với nội dung sau:
Các loại tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp:
- Tranh chấp về việc góp vốn, về tư cách cổ đông, tư cách thành viên công ty;
- Tranh chấp về việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của cổ đông, thành viên công ty;
- Tranh chấp về việc phát hành cổ phần, cổ phiếu của công ty;
- Tranh chấp liên quan tới việc bổ nhiệm các chức danh quản lý của công ty;
- Tranh chấp về việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, v.v.;
- Trình tự, thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Hội đồng thành viên.
- Các quyết định được ban hành sai thẩm quyền.
- Tranh chấp về quyền quản lý, điều hành trong công ty.
- Tranh chấp về phân chia quyền lợi, phân chia nghĩa vụ trong công ty; và
- Các loại tranh chấp nội bộ doanh nghiệp khác.
Nội dung tư vấn và giải quyết tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp:
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thông tin về vụ việc, rà soát hệ thống văn bản pháp luật, văn bản nội bộ Công ty để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;
- Thống nhất với khách hàng về phương án giải quyết tranh chấp và lên kế hoạch phối hợp thực hiện;
- Tiếp xúc với các bên liên quan để đàm phán nhằm giải quyết các tranh chấp nội bộ bằng con đường thương lượng;
- Tư vấn, đại diện khách hàng tham dự các cuộc họp để giải quyết tranh chấp;
- Cử luật sư đại diện khách hàng tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng cơ quan tiến hành tố tụng;
- Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề có liên quan khác.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với Công ty luật Vietlink.

Gửi Yêu Cầu
 
 
 

Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp là một dạng tranh chấp khá phổ biến hiện nay đối với doanh nghiệp

Thủ tục khởi kiện

Tư vấn và tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình…luôn là thế mạnh của Công ty luật Vietlink

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp Hợp đồng là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ Hợp đồng liên quan đến việc thực hiện

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp

Với xu thế toàn cầu hóa, tranh chấp, mâu thuẫn thương mại của các bên tham gia giao dịch là điều khó tránh khỏi do xung đột

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp doanh nghiệp

Hoạt động của Doanh nghiệp là một chuỗi hoạt động rất phức tạp và đa dạng chịu sự điều chỉnh rất lớn từ hệ thống pháp luật của nước ta đang được hoàn thiện

Giải quyết tranh chấp thừa kế

Tranh chấp về thừa kế là tình trạng xung đột về quyền lợi giữa những người được hưởng di sản do người chết để lại

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Với đội ngũ Luật sư tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật đất đai, pháp luật kinh doanh bất động sản

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác