NGÔN NGỮ: English
Hotline: 0914.929.086
Tư vấn luật trực tuyến:
           

Tư vấn pháp luật dân sự

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ

Theo quy định của pháp luật, Thừa kế là chuyển dịch tài sản thuộc sở hữu của người đã chết cho người được quyền thừa kế bằng các hình thức thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
Để giúp mọi công dân hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật về thừa kế, Công ty luật Vietlink cung cấp và thực hiện dịch vụ tư vấn pháp luật nhằm phổ biến kiến thức pháp luật Thừa kế, phòng tránh rủi ro, tranh chấp di sản thừa kế và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế
- Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;
- Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế ;
- Tư vấn xác định di sản thừa kế;
- Tư vấn xác định người thừa kế di sản;
- Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
- Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
- Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
- Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);
- Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
- Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
- Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;
- Tư vấn về Hình thức hợp đồng.
2. Tư vấn về thừa kế theo di chúc
- Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;
- Tư vấn viết nội dung di chúc;
- Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc;
- Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
- Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
- Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
- Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
- Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
- Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
- Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;
- Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;
- Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc;
- Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;
- Tư vấn thủ tục Công bố di chúc;
- Tư vấn giải thích nội dung di chúc.
3. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật
- Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
- Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;
- Tư vấn về thừa kế thế vị;
- Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ,  mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
- Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác
4. Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế
- Tư vấn thủ tục họp mặt những người thừa kế;
- Tư vấn xác định người phân chia di sản;
- Tư vấn trình tự thanh toán nghĩa vụ tài sản và chi phí liên quan đến thừa kế;
-  Tư vấn phân chia di sản theo đúng nội dung của di chúc;
5. Tư vấn khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho các bên hưởng di sản khi có tranh chấp
- Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
- Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
- Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi trước cơ quan có thẩm quyền;
Để biết thêm thông tin về quy định của pháp luật về thừa kế, quý khách hàng vui lòng liên hệ với  Công ty luật Vietlink.

Gửi Yêu Cầu
 
 
 

Thủ tục sang tên sổ đỏ

Theo quy định của pháp luật việc mua bán, tặng cho nhà, đất phải được lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực của UBND

Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Công ty luật Vietlink xin gửi tới quý khách dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Luật sư riêng - Luật sư của doanh nghiệp

Dịch vụ Luật sư riêng – Luật sư của doanh nghiệp tại Công ty luật Vietlink được thực hiện bởi đội ngũ luật sư

Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp cho người Việt Nam và người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam được cấp bởi Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật về Thừa kế

Theo quy định của pháp luật, Thừa kế là chuyển dịch tài sản thuộc sở hữu của người đã chết cho người được quyền thừa kế

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Công ty luật Vietlink chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Trong xu hướng của nền kinh tế hội nhập, việc kết hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài ngày càng phổ biến

Tư vấn pháp luật nhà đất

Pháp luật về đất đai – nhà ở vốn rất phức tạp, với một hệ thống văn bản luật luôn thay đổi qua các giai đoạn

Tư vấn lập di chúc, soạn thảo di chúc

Di chúc là Văn bản thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú

Dịch vụ tư vấn luật liên quan đến thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài và làm việc tại Việt Nam là hoạt động tư vấn luật thường xuyên

Hướng dẫn thủ tục ly hôn

Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Toà án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng