Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Vietlinklaw > Sở hữu trí tuệ  > Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả được pháp luật quy định như thế nào bạn đã biết chưa? Quyền chuyển gia này giúp các tác giả có thể mang lại giá trị cao cho bản thân mình. Điều đó là xứng đáng với với quá trình lao động trí tuệ để tạo sáng ra tác phẩm có giá trị. Bài viết hôm nay của Vietlink sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.

1. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền này hay chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao việc sử dụng quyền của mình để cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền: công bố tác phẩm; quyền tài sản đối với tác phẩm; quyền tài sản của người biểu diễn; quyền của nhà sản xuất bản ghi âm; ghi hình và quyền của tổ chức phát sóng…

Tác giả không được chuyển giao việc sử dụng các quyền nhân thân; trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân.

Trong trường hợp tác phẩm; cuộc biểu diễn; bản ghi âm; ghi hình; chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu. Thì việc chuyển quyền tác giả phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu quyền này. Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm; cuộc biểu diễn; bản ghi âm; ghi hình; chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập. Thì chủ sở hữu quyền tác giả hay chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển quyền này đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền này có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở..

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

2. Đặc điểm của chuyển quyền tác giả

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả mang những đặc điểm sau:

  • Chủ sở hữu tác phẩm chỉ được phép chuyển sử dụng quyền công bố tác phẩm, không được phép chuyển giao sử dụng các quyền nhân thân khác.
  • Trong trường hợp tác phẩm có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền này và quyền liên quan phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu.
  • Trong trường hợp tác phẩm có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu có thể này và quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

3. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Trong vấn đề chuyển giao quyền này cho người khác thì hợp đồng sử dụng quyền tác giả và những quyền liên quan vô cùng quan trọng.

Theo quy định tại Điều 48 Luật sở hữu trí tuệ, hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
  • Căn cứ chuyển quyền;
  • Phạm vi chuyển giao quyền;
  • Giá, phương thức thanh toán;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả

Quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục theo số điện thoại. 024.3769.0339, Hotline: 0914.929.086, Email: Hanoi@vietlinklaw.com hoặc hiên hệ tới Công ty Luật Vietlink theo địa chỉ: P203 tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Related Posts