Tin tức – Bài viết

Tranh chấp nhãn hiệu

Tranh chấp nhãn hiệu và các biện pháp giải quyết

Tranh chấp nhãn hiệu là những mâu thuẫn, bất hòa và xung đột về quyền và lợi ích giữa hai hay nhiều bên liên quan đến một hoặc nhiều nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mà trong đó các bên cho rằng nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của mình và việc sử dụng nhãn hiệu của bên kia đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ....

Continue reading
Tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp

Tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp – một số vấn đề cần biết

Căn cứ pháp lý Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019. Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại toà án nhân dân. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ...

Continue reading
Các vấn đề về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

Các vấn đề về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ được coi là tài sản vô hình của doanh nghiệp, đóng góp vào sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp và được rất nhiều người quan tâm. Vì vậy, các tranh chấp về sở hữu trí tuệ xảy ra khá phổ biến. Đây là loại tranh chấp đặc thù xuất phát từ tính chất vô hình của các đối tượng sở hữu trí tuệ....

Continue reading