Tin tức – Bài viết

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là một bản mô tả, đánh giá vắn tắt về một đơn vị/doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng được bộ xây dựng, sở xây dựng trực tiếp rà soát và đánh giá nhằm quy định hạn mức và lĩnh vực hoạt động nhất định cho một đơn vị cụ thể....

Continue reading

Các phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp được hiểu là các mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp giữa các cổ đông hoặc giữa các thành viên trong công ty, giữa cổ đông với Hội đồng quản trị/Giám đốc/Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý trong công ty....

Continue reading
Điều kiện chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở

Điều kiện chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở mới nhất

Nhiều người dân mong muốn chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở nhưng chưa rõ những điều kiện pháp luật quy định. Dưới đây là các điều kiện và thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất ở để người dân hiểu hơn....

Continue reading
Thủ tục chuyển đất vườn ao sang đất ở

Thủ tục chuyển đất vườn ao sang đất ở

Đất ở là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống. Vì lẽ đó mà nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao … lên đất thành đất ở là rất lớn. Vậy thủ tục chuyển đổi mục đích sang đất ở được thực hiện như thế nào và pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?...

Continue reading
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là thủ tục rất khó khăn và khá phức tạp. Đây là thủ tục mà đại đa số người dân rất e ngại thực hiện. Dưới đây là bà viết liên quan đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để khách hàng có thể tham khảo và hiểu hơn...

Continue reading