Tư vấn pháp luật

Vietlinklaw > Tư vấn pháp luật (Page 7)

Hồ sơ thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm

Khi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất thì cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp theo quy định cụ thể như sau:...

Continue reading