Thời điểm địa điểm mở thừa kế và thời hiệu khởi kiện vụ án về thừa kế

Vietlinklaw > Tư vấn pháp luật  > Thời điểm địa điểm mở thừa kế và thời hiệu khởi kiện vụ án về thừa kế

Thời điểm địa điểm mở thừa kế và thời hiệu khởi kiện vụ án về thừa kế

Thời điểm mở thừa kế

Thời điểm địa điểm mở thừa kế và thời hiệu khởi kiện vụ án về thừa kế là hai vấn đề rất đáng để bạn quan tâm. Trong trường hợp cần thiết, nếu nắm rõ được những quy định liên quan đến chúng, bạn sẽ giải quyết vấn đề nhanh chóng và đạt lợi ích nhiều hơn. Vậy hãy cùng mìm tìm hiểu nhiều hơn về hai khái niệm này nhé!

1. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế

1.1. Thời điểm mở thừa kế

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết. Việc xác định thời điểm mở thừa kế có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định di sản của người chết để lại, xác định người được hưởng thừa kế, thời hiệu khởi kiện và pháp luật áp dụng để giải quyết tranh chấp về thừa kế…

Việc xác định thời điểm mở thừa kế làm gì?

– Kể từ thời điểm mở thừa kế thì:

+ Người hưởng di sản thừa kế được quyền khai nhận di sản thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc

+ Người hưởng di sản thừa kế được quyền thỏa thuận phân chia di sản thừa kế nếu không có di chúc

+ Người hưởng di sản thừa kế được quyền khởi kiện chia di sản thừa kế nếu không thỏa thuận được việc phân chia thừa kế.

– Thời điểm mở thừa kế là căn cứ xác định việc khởi kiện tranh chấp thừa kế còn thời hạn khởi kiện hay không.

– Kể từ thời điểm mở thừa kế thì di sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của người quản lý di sản thừa kế.

– Việc xác định thời điểm mở thừa kế còn có ý nghĩa trong việc xác định pháp luật áp dụng để giải quyết các tranh chấp về thừa kế di sản và phân chia di sản.

1.2. Địa điểm mở thừa kế

Theo quy định tại Điều 611 Bộ luật Dân sự thì: Đia điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

Ý nghĩa của việc xác định địa điểm mở thừa kế:

Địa điểm mở thừa kế là nơi công bố việc thừa kế, kiểm kê tài sản của người để lại thừa kế và xác định toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về thừa kế.

Bên cạnh “thời điểm, địa điểm mở thừa kế” thì “thời hiệu khởi kiện vụ án về thừa kế” củng làm vấn đề liên quan mà bạn nên biết rõ. Hãy tìm hiểu nó trong phần tiếp theo nhé!

2. Thời hiệu khởi kiện vụ án về thừa kế

– Để xác định thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế cần nắm vững quy định về thời hiệu khởi kiện tại Điều 184 BLTTDS, Điều 149 và Điều 623 BLDS 2015, Điều 4 Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Án lệ số 26/2018/AL của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và tham khảo mục 1, 2 Phần III Giải đáp vướng mắc số 01/GĐ-TANDTC ngày 25/7/2016 và Phần I Giải đáp vướng mắc 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018 của Tòa án nhân dân tối cao.

Theo đó, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Đối với trường hợp thừa kế mở trước ngày 10/9/1990 thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là bất động sản được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Pháp lệnh Thừa kế 1990 và hướng dẫn tại Nghị quyết 02/HĐTP ngày 19/10/1990 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thừa kế, cụ thể là: Thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế được tính từ ngày 10/9/1990.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đối với trường hợp thừa kế mở từ ngày 10/9/1990 đến trước ngày 01/01/2017 (ngày BLDS năm 2015 có hiệu lực), thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế là 30 năm đối với bất động sản và 10 năm đối với động sản được tính từ thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp thừa kế mở trước ngày 01/7/1991 mà không có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia và di sản thừa kế là nhà ở thì thời hiệu khởi kiện được xác định theo quy định tại Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết 58/1998).

Theo đó thời gian từ ngày 01/7/1996 đến ngày 01/01/1999 (ngày Nghị quyết 58/1998 có hiệu lực), không tính vào thời hiệu khởi kiện (khoản 2 Điều 17 Nghị quyết 58/1998).

Trường hợp thừa kế mở trước ngày 01/7/1991 mà có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia và di sản thừa kế là nhà ở thì thời hiệu khởi kiện được xác định theo quy định tại Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/7/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết 1037/2006).

Theo đó, thời gian từ ngày 01/7/1996 đến ngày 01/9/2006 (ngày Nghị quyết 1037/2006 có hiệu lực) không tính vào thời hiệu khởi kiện (khoản 2 Điều 39 Nghị quyết 1037/2006).

Căn cứ hướng dẫn 24/HD-VKSTC ngày 12/5/2021 về nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế.

Quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục theo số điện thoại. 024.3769.0339, Hotline: 0914.929.086, Email: Hanoi@vietlinklaw.com hoặc hiên hệ tới Công ty Luật Vietlink theo địa chỉ: P203 tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Related Posts